Regulamin vouchera

 1. Voucher na kurs doskonalenia jazdy ważny jest do 30.09.2021 r.
 2. Kursy realizowane są w Warszawie w ośrodku Akademii przy
  ul. Muszkieterów 43.
 3. Właściciel Vouchera indywidualnie kontaktuje się z Biurem Obsługi, ustala termin szkolenia i wszelkie szczegóły dotyczące kursu. 
 4. Biuro Obsługi mieści się w Warszawie przy ul. Muszkieterów 43, 
  tel.: (0-22) 868-17-87  tel/fax (0-22) 868-17-86, www.abj.waw.pl.
 5. Podstawą do realizacji kursu jest stawienie się w umówionym terminie wraz z Voucherem.
 6. Odwołanie umówionego z Biurem Obslugi terminu kursu może nastąpić bez podania przyczyny telefonicznie lub drogą mailową abj@abj.waw.pl ,  nie później niż 48 h przed terminem rozpoczęcia kursu. Późniejsze powiadomienie lub niestawienie się w umówionym terminie równoznaczne jest z utratą możliwości szkolenia bądź przeniesienia terminu szkolenia.
 7. Przeniesienie umówionego terminu szkolenia możliwe jest maksymalnie dwukrotnie.