jest zaproszony/a na . Program szkolenia opisany na stronie akademii abj.waw.pl w zakładce „szkolenia”. Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia dogodnego terminu szkolenia w okresie ważności vouchera.
Data wystawienia vouchera
30.10.2020
Nr vouchera
PODGLĄD
Regulamin realizacji Vouchera
  1. Voucher na kurs doskonalenia jazdy ważny jest 6 miesięcy od daty wystawienia
  2. Kursy realizowane są w Warszawie w ośrodku Akademii przy ul. Muszkieterów 43.
  3. Właściciel Vouchera indywidualnie kontaktuje się z Biurem Obsługi, ustala termin szkolenia i wszelkie szczegóły dotyczące kursu.
  4. Biuro Obsługi mieści się w Warszawie przy ul. Muszkieterów 43
    tel (0-22) 868-17-87 tel/fax (0-22) 868-17-86 www.abj.waw.pl
  5. Podstawą do realizacji kursu jest stawienie się w umówionym terminie wraz z Voucherem.
  6. Odwołanie umówionego z Biurem Obsługi terminu kursu może nastąpić telefonicznie lub drogą mailową abj@abj.waw.pl , nie później niż 48 h przed terminem rozpoczęcia kursu. Późniejsze powiadomienie lub niestawienie się w umówionym terminie równoznaczne jest z utratą możliwości szkolenia bądź przeniesienia terminu szkolenia. Przeniesienie umówionego terminu szkolenia możliwe jest maksymalnie dwukrotnie.