jest zaproszony/a na . Program szkolenia opisany na stronie akademii abj.waw.pl w zakładce „szkolenia”. Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia dogodnego terminu szkolenia w okresie ważności vouchera.
Data wystawienia vouchera
26.10.2021
Nr vouchera
PODGLĄD
Regulamin realizacji Vouchera
  1. Voucher na kurs doskonalenia jazdy ważny do 30.09.2021
  2. Właściciel Vouchera indywidualnie kontaktuje się z Biurem Obsługi, ustala termin szkolenia i wszelkie szczegóły dotyczące kursu.
  3. Biuro Obsługi mieści się w Warszawie przy ul. Muszkieterów 43
    tel (0-22) 868-17-87 tel/fax (0-22) 868-17-86 www.abj.waw.pl
  4. Podstawą do realizacji kursu jest stawienie się w umówionym terminie wraz z Voucherem.
  5. Odwołanie umówionego z Biurem Obsługi terminu kursu może nastąpić telefonicznie lub drogą mailową abj@abj.waw.pl , nie później niż 48 h przed terminem rozpoczęcia kursu. Późniejsze powiadomienie lub niestawienie się w umówionym terminie równoznaczne jest z utratą możliwości szkolenia bądź przeniesienia terminu szkolenia. Przeniesienie umówionego terminu szkolenia możliwe jest maksymalnie dwukrotnie.